Söker du en kontrollansvarig i Gävle/Gävleborgs län?

Kontrollansvarig Gävle

söker du en KA eller behöver bygglov snabbt I Gävle/Gävleborgs Län?

Söker du en certifierade kontrollansvarig enligt PBL (KA)?  
Anlita vår certifierade kontrollansvarig enligt PBL (KA) med rätt kompetens och personligt engagemang för större trygghet i ditt unika byggprojekt. Om du ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan du oftast behöva anlita en "certifierad kontrollansvarig enligt PBL", så kallad KA, som stöttning i ditt byggprojekt. Kostnaden beror på omfattning men prisexempel på nybyggnaden av ett enbostadshus är ca: 15 000 - 20 000 kr exkl. moms. Vår KA Julia Rågfeldt kan verifieras här: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/tjanster/hitta-certifierade/
Översikligt enligt PBL ska KA bistå byggherren med att:

  • upprätta ett förslag till kontrollplan (med byggherren) och kontrollera om den följs
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar samt vid byggnadsnämndens platsbesök
  • dokumentera sina platsbesök och upprätta ett utlåtande inför slutbesked

För oss handlar det om att stötta byggherren att skapa en smidig/problemfri process.